Slavné výroky

V historickém smyslu musí být šachy zařazeny do skupiny válečných her. Dva hráči řídí konflikt dvou stejně silných armád na bojišti. Hráčům nepomáhá nikdo jiný, než jejich vlastní rozumové schopnosti a vítězství se obvykle přikloní na stranu toho, kdo má větší strategickou představivost, dovedněji řídí bitevní šiky a je schopen lépe předvídat vývoj situace."  H.J.R.Murray - A History of chess


"Šachová hra nám ukazuje, že i malý úspěch pozvedá víru ve vlastní síly... Učí nás neztrácet víru a naději, když má protivník převahu, a nevzdávat se naděje na vítězství ani při nejtěžších ranách..."  B.Franklin - The morals of chess


"Šachy jsou prubířským kamenem ducha."  J.W.Goethe


"Pěšci jsou duší hry"  Philidor


"Knihy daly co mohly a hráč má u partie před sebou nádhernou ve své hrůze houšť"  Spielman