Historie šachu:

 Šachy vznikly zdokonalováním deskových symbolických her, které byly známy již starým egypťanům několik tisíciletí před naším letopočtem. Lze předpokládat, že šach vznikl v Indii (v oblasti Tibetu) asi v 5.století. Za 100 let přešly do Íránu(Persie), a o dalších 100 let později do Arábie(Maroko,Egypt). Zachovaly se některé analýzy a úlohy (mansúb) z 9.a10. století. Ze Španělska se šachy rozšířily do Evropy. Z 11.stoleti jsou záznamy o šachách u nás, v Čechách.

  Na této dlouhé pouti časem a prostorem prodělávala hra různé změny, byla upravována a vylepšována její pravidla, některé druhy hracích kamenů zmizely a jiné se objevily. Ani název nezůstal stejný.

  Z původní indické 'čatrandž', kde bojovaly 4armády o 8mi kamenech, z nichž 2 bojovaly proti ostatním dvěma se stala v Persii 'Šatarunga'. Zde se seřadily do dnešního tvaru, ale figury měly jiné funkce: střelec(alfil) skákal šikmo o dvě pole své barvy; dáma(radce) chodila šikmo na sousední pole své barvy; pěšec chodil jen o jedno pole; ve hře byl také slon a loď; funkce zůstala stejná jen u krále(rádžy). Po přesunu do Arábie, se rádža změnil v Šáha, podle něhož v Evropě dostala hra název. A hlavně se pozměnila většina figur do dnešní podoby: pěšci, věže, jezdci, střelci, rádce a šáh. Za výhru se považoval i pat a vzetí všech figur nepřítele(krom krále). Vzhledem k tomu, že trvalo velmi dlouho, než se vyvinuly figury do útoku, začínalo se z pevně stanovených pozic (Tabii), v nichž byl vývin již dokončen. V Evropě se hra rozšířila ve velmi krátké době a ihned se začala měnit pravidla. Do dnešní podoby se pravidla i kameny dostaly zhruba v 18.stoleti.