Noty

V moji sbirce je jich málo, ale sháním, takže přibudou ...

Clarinets y trumpetas 361kB autor Gaspar Sanz

Currant 315kB přelaďte si basové E na D

Gavotte 328kB

Menuet 249kB

Menuet 2 195kB pro dvě flétny, autor G.P.Teleman

Preludium 878kB známá melodie z Evity, podobná i doprovodu Nohavicovy Komety

yesterday 352kB autor McCartney

stupnice C dur 516kB a to v 6ti různých polohách. Vystřiženo z časopisu, autorem je Vladislav Petrášek